Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm \(L = \dfrac{1}{\pi }\left( H \right)\)một hiệu điện thế:

\(u = 200\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 380137:

Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm \(L = \dfrac{1}{\pi }\left( H \right)\)một hiệu điện thế:


\(u = 200\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. \(i = 2\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( A \right)\)    

B. \(i = 2\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( A \right)\)

C. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( A \right)\)  

D. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( A \right)\)

Câu hỏi : 380137

Phương pháp giải:

Cảm kháng: \({Z_L} = \omega L\)


Đối với cuộn cảm thuần: \(\left\{ \begin{array}{l}i = {I_0}.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\\{u_L} = {I_0}.{Z_L}.\cos \left( {\omega t + \varphi  + \dfrac{\pi }{2}} \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng của cuộn dây là: \({Z_L} = \omega L = 100\pi .\dfrac{1}{\pi } = 100\Omega \)

  Biểu thức của hiệu điện thế: \(u = 200\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\)

  Biểu thức của cường độ dòng điện là:

  \(i = \dfrac{{{U_0}}}{{{Z_L}}}\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3} - \dfrac{\pi }{2}} \right) = 2\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( A \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com