Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình bát diện đều cạnh a.  Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 381103: Cho hình bát diện đều cạnh a.  Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(S = 2\sqrt 3 {a^2}.\)

B. \(S = 4\sqrt 3 {a^2}.\)

C. \(S = \sqrt 3 {a^2}.\)

D. \(S = 8{a^2}.\)

Câu hỏi : 381103

Phương pháp giải:

- Tính \({S_1}\) là diện tích một mặt của bát diện đều.


- Diện tích tất cả các mặt của bát diện đều là 8\({S_1}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có bát diện đều cạnh a nên một mặt của bát diện là tam giác đều cạnh \(a\).

  \( \Rightarrow \)Diện tích một mặt của bát diện đề là \( \Rightarrow {S_1} = \dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.\)

  Vậy diện tích tất cả các mặt của bát diện đều là \(S = 8{S_1} = 8.\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = 2\sqrt 3 {a^2}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com