Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan một axit vào nước ở 250C, kết quả là

Câu 381204: Hòa tan một axit vào nước ở 250C, kết quả là

A. [H+] = [OH-]

B. [H+].[OH+] > 1.0.10-14

C. [H+] < [OH-]

D. [H+] > [OH-]

Câu hỏi : 381204

Phương pháp giải:

- Môi trường axit có [H+] > [OH-]


- Môi trường trung tính có [H+] = [OH-]


- Môi trường bazơ có [H+] < [OH-]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi hòa tan axit vào nước, dung dịch thu được có môi trường axit nên [H+] > [OH-].

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com