Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện gồm điện trở R = 100Ω, cuộn dây thuần cảm \(L = \dfrac{1}{\pi }H\), tụ điện có \(C = \dfrac{1}{{2\pi }}{.10^{ - 4}}F\). Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch so với hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm:

Câu 381447:

Cho mạch điện gồm điện trở R = 100Ω, cuộn dây thuần cảm \(L = \dfrac{1}{\pi }H\), tụ điện có \(C = \dfrac{1}{{2\pi }}{.10^{ - 4}}F\). Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch so với hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm:

A. \(\dfrac{{3\pi }}{4}\)  

B. \( - \dfrac{{3\pi }}{4}\)    

C. \(\dfrac{\pi }{4}\)   

D. \( - \dfrac{\pi }{4}\)

Câu hỏi : 381447

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa u và i là: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} = \dfrac{{\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}}}}{R}\)


i trễ pha hơn uL góc \(\dfrac{\pi }{2}\)

 • Đáp án : B
  (18) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} = \dfrac{{\omega L - \dfrac{1}{{\omega C}}}}{R}\\ \Rightarrow \varphi  = \dfrac{{100\pi .\dfrac{1}{\pi } - \dfrac{1}{{100\pi .\dfrac{1}{{2\pi }}{{.10}^{ - 4}}}}}}{{100}} = \dfrac{{100 - 200}}{{100}} =  - 1\\ \Rightarrow \varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{4}\\ \Leftrightarrow {\varphi _u} - \left( {{\varphi _{uL}} - \dfrac{\pi }{2}} \right) =  - \dfrac{\pi }{4} \Rightarrow {\varphi _u} - {\varphi _{uL}} =  - \dfrac{{3\pi }}{4}\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com