Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện dung của tụ điện có đơn vị là

Câu 383285: Điện dung của tụ điện có đơn vị là

A. Vôn (V)  

B. Oát (W)      

C. Fara (F)                

D. Ampe (A)

Câu hỏi : 383285

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tụ điện

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đơn vị của điện dung (C) là Fara (F)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com