Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất

Câu 383479: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất

A. ba mặt.

B. bốn mặt.

C. năm mặt.

D. hai mặt.

Câu hỏi : 383479

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết khối đa diện.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tứ diện có đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt bên.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com