Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch điện RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có \(L = \dfrac{1}{\pi }\,\,H\) và tụ có điện dung C thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp \(u = 200\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\,\left( V \right)\). Thay đổi điện dung C cho đến khi điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

Câu 384147:

Một mạch điện RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có \(L = \dfrac{1}{\pi }\,\,H\) và tụ có điện dung C thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp \(u = 200\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\,\left( V \right)\). Thay đổi điện dung C cho đến khi điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

A. 200 V   

B. \(100\sqrt 2 \,\,V\)

C. \(50\sqrt 2 \,\,V\)   

D. 50 V

Câu hỏi : 384147

Phương pháp giải:

Cảm kháng của cuộn dây: \({Z_L} = \omega L\)


Điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại khi trong mạch có cộng hưởng: \({U_R} = U\)


Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{{{U_R}}}{R} = \dfrac{{{U_L}}}{{{Z_L}}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng của cuộn dây là: \({Z_L} = \omega L = 100\pi .\dfrac{1}{\pi } = 100\,\,\left( \Omega  \right)\)

  Điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại khi trong mạch có cộng hưởng, khi đó ta có:

  \({U_R} = U = 200\,\,\left( V \right)\)

  Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn dây là:

  \({U_{L\max }} = \dfrac{{{U_R}.{Z_L}}}{R} = \dfrac{{200.100}}{{100}} = 200\,\,\left( V \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com