Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

Câu 384939: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

A. cải thiện quan hệ với Liên Xô.

B. hướng mạnh về Đông Nam Á.

C. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

D. hướng về các nước Đông Bắc Á.

Câu hỏi : 384939

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 53, 55, 57

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là: liên minh chặt chẽ với Mĩ.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com