Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 384940: Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

B. Trật tự hai cực Ianta được xác lập trên thế giới.

C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

D. Cục diện chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

Câu hỏi : 384940

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc thực dân lần lượt sụp đổ. Điều này đã làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

   

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com