Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

Câu 388464: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

A. nilon-6, amilopectin, polistiren.

B. nilon-6,6, tơ axetat, amilozơ.

C. xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nilon-7.

D. tơ visco, nilon-6, polietilen.

Câu hỏi : 388464
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của polime.


 
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại polistiren.

  B đúng.

  C loại PVC.

  D loại polietilen.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com