Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bột nhôm dư vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,15 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối?

Câu 388465: Cho bột nhôm dư vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,15 M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối?

A. 1,16.

B. 5,13.

C. 3,42.

D. 1,71.

Câu hỏi : 388465
Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{CuS{O_4}}} = 0,1.0,15 = 0,015(mol)\)

  PTHH: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

                         0,015 →       0,005                 (mol)

  \( \to {m_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 0,005.342 = 1,71(g)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com