Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta khi

Câu 389623: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta khi

A. triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng Pháp.

B. đàn áp xong phong trào nông dân Yên Thế.

C. Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.

D. Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì.

Câu hỏi : 389623

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta (từ năm 1897) khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.

   

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com