Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với các thông tin được ghi nhận là:

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 57 đến 60:

Một nhóm năm học sinh M, N, P, Q, R xếp thành một hàng dọc trước một quầy nước giải khát. Dưới đây là các thông tin ghi nhận được từ các học sinh trên:

·        M, P, R là nam; N, Q là nữ;

·        M đứng trước Q;

·        N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai;

.        Học sinh đứng sau cùng là nam.

Câu 391829: Thứ tự (từ đầu đến cuối) xếp hàng của các học sinh phù hợp với các thông tin được ghi nhận là:

A. M, N, Q, R, P.

B. N, M, Q, P, R.

C. R, M, Q, N, P.

D. R, N, P, M, Q.

Câu hỏi : 391829

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp loại đáp án, đối chiếu các đáp án với điều kiện bài cho.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì N đứng nhất hoặc hai nên C loại vì ở C thì N thứ tư.

  Vì HS cuối cùng là nam nên D loại vì ở D thì học sinh cuối cùng là Q nữ.

  Còn đáp án A và B thì ta chọn B để cho chắc chắn với điều kiện “M đứng trước Q” (hiểu là M ngay trước Q).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com