Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng dừng trên dây có bước sóng \(\lambda \) và N là một nút sóng. Hai điểm \({M_1},{M_2}\) nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là \(\dfrac{\lambda }{8}\) và \(\dfrac{\lambda }{{12}}\). Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của \({M_1}\) so với \({M_2}\) là

 

Câu 396169:

Một sóng dừng trên dây có bước sóng \(\lambda \) và N là một nút sóng. Hai điểm \({M_1},{M_2}\) nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là \(\dfrac{\lambda }{8}\) và \(\dfrac{\lambda }{{12}}\). Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của \({M_1}\) so với \({M_2}\) là


 

A. \(\dfrac{{{u_1}}}{{{u_2}}} =  - \sqrt 2 \)          

B. \(\dfrac{{{u_1}}}{{{u_2}}} = \dfrac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

C. \(\dfrac{{{u_1}}}{{{u_2}}} = \sqrt 2 \) 

D.  \(\dfrac{{{u_1}}}{{{u_2}}} = \dfrac{{ - 1}}{{\sqrt 3 }}\)

Câu hỏi : 396169

Phương pháp giải:

Biên độ của điểm cách nút sóng khoảng x: \({A_M} = {A_{bung}}.\left| {\sin \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right|\)


Tỉ số giữa li độ của hai điểm nằm trên hai bó sóng liền kề: \(\dfrac{{{u_M}}}{{{u_N}}} =  - \dfrac{{{A_M}}}{{{A_N}}}\) 

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai điểm \({M_1},{M_2}\) nằm về hai phía của N → hai điểm \({M_1},{M_2}\) nằm trên hai bó sóng liên tiếp

  Biên độ dao động tại hai điểm \({M_1}\) và \({M_2}\) là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{A_{{M_1}}} = {A_{bung}}.\left| {\sin \dfrac{{2\pi .{x_1}}}{\lambda }} \right| = {A_{bung}}.\left| {\sin \dfrac{{2\pi .\dfrac{\lambda }{8}}}{\lambda }} \right| = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}.{A_{bung}}\\{A_{{M_2}}} = {A_{bung}}.\left| {\sin \dfrac{{2\pi .{x_2}}}{\lambda }} \right| = {A_{bung}}.\left| {\sin \dfrac{{2\pi .\dfrac{\lambda }{{12}}}}{\lambda }} \right| = \dfrac{1}{2}.{A_{bung}}\end{array} \right.\)

  Tỉ số giữa li độ của \({M_1}\) so với \({M_2}\) là:

  \(\dfrac{{{u_1}}}{{{u_2}}} =  - \dfrac{{{A_{{M_1}}}}}{{{A_{{M_2}}}}} =  - \dfrac{{\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}.{A_{bung}}}}{{\dfrac{1}{2}.{A_{bung}}}} =  - \sqrt 2 \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com