Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 396904: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?


A. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2\)

B. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\)

C. \(y = {x^4} + {x^2} + 2\)

D. \(y =  - {x^4} - {x^2} + 2\)

Câu hỏi : 396904

Phương pháp giải:

- Quan sát hình dạng đồ thị, xác định đây là đồ thị hàm đa thức bậc ba hay bậc bốn trùng phương.


- Dựa vào giới hạn hàm số khi \(x \to  + \infty \) xác định dấu của hệ số của số hạng chứa \(x\) mũ cao nhất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình vẽ là dạng đồ thị của hàm đa thức bậc ba: \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,\) suy ra loại đáp án C và D.

  Dựa vào đồ thị hàm số ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  - \infty \) nên \(a < 0\), do đó loại đáp án A.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com