Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

Câu 401634: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 17,92.

B. 8,96.

C. 22,40.

D. 11,20.

Câu hỏi : 401634

Phương pháp giải:

Tính số mol glucozơ ban đầu


Suy ra số mol glucozơ phản ứng: nC6H12O6  = nC6H12O6 .H%


PTHH: C6H12O6 \(\xrightarrow{{len\,men,{t^0}}}\) 2C2H5OH + 2CO2


Từ PTHH ta tính số mol CO2 dựa vào số mol C6H12O6 pư ⟹ giá trị của V.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nC6H12O6  = 90 : 180 = 0,5 (mol).

  Vì %H = 80% nên nC6H12O6  = nC6H12O6 .H% = 0,5.80% = 0,4 (mol).

  PTHH: C6H12O6 \(\xrightarrow{{len\,men,{t^0}}}\) 2C2H5OH + 2CO2

  Theo PTHH: nCO2 = 2nC6H12O6 = 2.0,4 = 0,8 (mol)

  → VCO2 (đktc) = 0,8.22,4 = 17,92 (lít).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com