Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính bằng cách thuận tiện: \(73,8 \times 11 - 73,8\).

Câu 403054: Tính bằng cách thuận tiện: \(73,8 \times 11 - 73,8\).

A. 73,8

B. 738

C. 783

D. 7380

Câu hỏi : 403054

Phương pháp giải:

Ta thấy có thừa số chung là 73,8 nên ta đặt 73,8 làm thừa số chung nhân với hiệu của 11 trừ đi 1. Lưu ý: Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta lùi dấu phẩy sang bên phải 1, 2, 3 , … chữ số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}73,8 \times 11 - 73,8\\ = 73,8 \times \left( {11 - 1} \right)\\ = 73,8 \times 10\\ = 738\end{array}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com