Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\) là:

Câu 407555: Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\) là:

A. \(\frac{{22}}{{15}}\)    

B. \(\frac{6}{8}\)                   

C. \(\frac{6}{{15}}\)           

D. \(\frac{8}{{15}}\)

Câu hỏi : 407555

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.


Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có: \(x + y = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\) .

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{{10}}{{15}} + \frac{{12}}{{15}} = \frac{{22}}{{15}}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com