Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số hữu tỉ x biết rằng \(\frac{x}{{{y^2}}} = 2\) và \(\frac{x}{y} = 16\) \(\left( {y \ne 0} \right).\)

Câu 407471: Tìm số hữu tỉ x biết rằng \(\frac{x}{{{y^2}}} = 2\) và \(\frac{x}{y} = 16\) \(\left( {y \ne 0} \right).\)

A. \(x = 16\)                   

B.

\(x = 128\)               

C. \(x = 8\)                          

D. \(x = 256\)

Câu hỏi : 407471

Phương pháp giải:

Từ giả thiết biến đổi để tìm được \(y\), từ đó thay \(y\) vào \(\frac{x}{y} = 16\) để tìm \(x\) .

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\frac{x}{{{y^2}}} = 2\) nên \(\frac{x}{y}.\frac{1}{y} = 2\)  mà \(\frac{x}{y} = 16\) , do đó:

  \(16.\frac{1}{y} = 2\)

  \(\frac{1}{y} = \frac{1}{8}\)

  \(y = 8\)

  Thay \(y = 8\) vào \(\frac{x}{y} = 16\) ta được: \(\frac{x}{8} = 16\) suy ra \(x = 16.8 = 128\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com