Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân nào làm tăng cường độ ẩm ở nước ta là?

Câu 409012: Nguyên nhân nào làm tăng cường độ ẩm ở nước ta là?

A. các khối khí di chuyển qua biển 

B. lượng mưa trung bình năm cao

C. nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

D. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang

Câu hỏi : 409012

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức mục: Lượng mưa, độ ẩm lớn (trang 40 sgk Địa 12)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các khối khí di chuyển qua biển (trong đó có biển Đông) đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao, trên 80%.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com