Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của

Câu 409178:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của

A. cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam

B. sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

C. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam

D. phong trào dân tộc phát triển mạnh

Câu hỏi : 409178

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 89.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh trong mấy thập kỉ đầu thế kỉ XX.

   

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com