Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mục đích chính của Pháp trong việc tăng cường bình định vùng tạm chiếm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là gì?

Câu 409179:

Mục đích chính của Pháp trong việc tăng cường bình định vùng tạm chiếm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là gì?

A. Làm lung lay tinh thần chiến đấu của nhân dân ta

B. Tăng cường kiểm soát nhân ta trong vùng tạm chiếm

C. Hạn chế sự chi viện của nhân dân cho lực lượng kháng chiến.

D. Vơ vét sức người sức của phục vụ cho chiến tranh.

Câu hỏi : 409179

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 140.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mục đích chính của Pháp trong việc tăng cường bình định vùng tạm chiếm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là: Vơ vét sức người sức của phục vụ cho chiến tranh.

   

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com