Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành quả cơ bản mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là

Câu 409181:

Thành quả cơ bản mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là

A. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng với công bằng xã hội

B. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh

C. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh

D. bộ mặt kinh tế - xã hội có sự biến đổi to lớn

Câu hỏi : 409181

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 29.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thành quả cơ bản mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là bộ mặt kinh tế - xã hội có sự biến đổi to lớn.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com