Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:

Câu 409419: Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:

A. Ảnh nhìn thấy trong gương rõ hơn.        

B. Ảnh nhìn thấy trong gương lớn hơn. 

C. Vùng nhìn thấy của gương rộng hơn.             

D. Vùng nhìn thấy sáng rõ hơn.

Câu hỏi : 409419

Phương pháp giải:

+ Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.


+ Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì vùng nhìn thấy của gương rộng hơn. 

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com