Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta đặt 3 điện tích \({q_{1\;}} = {9.10^{ - 8}}C;{q_{2\;}} = {q_{3\;}} =  - {9.10^{ - 8}}C\) tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 24cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích \({q_0}\; = {5.10^{ - 8}}C\)đặt ở tâm O của tam giác là bao nhiêu?

Câu 410344:

Người ta đặt 3 điện tích \({q_{1\;}} = {9.10^{ - 8}}C;{q_{2\;}} = {q_{3\;}} =  - {9.10^{ - 8}}C\) tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 24cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích \({q_0}\; = {5.10^{ - 8}}C\)đặt ở tâm O của tam giác là bao nhiêu?

A. \(4,{{22.10}^{-3}}N\)

B. \(2,{11.10^{ - 3}}N\) 

C. \(5,{22.10^{ - 3}}N\)    

D. \(0N\)

Câu hỏi : 410344

Phương pháp giải:

+ Lực tương tác giữa hai điện tích: \({F_{12}} = \dfrac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)


+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, hai điện tích trái dấu thì hút nhau.


+ Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}} \)


+ Vẽ hình, sử dụng các kiến thức hình học để tính toán.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu diễn các lực tác dụng lên q0 như hình vẽ:

   

  Gọi H là chân đường cao kẻ từ A xuống BC. Ta có:

  \(OA = \dfrac{2}{3}AH = \dfrac{2}{3}.\sqrt {A{B^2} - B{H^2}}  = \dfrac{2}{3}.\sqrt {{24^2} - {12^2}}  = 8\sqrt 3 cm\)

  Lực tác dụng lên q0: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}} \)

   

  Ta thấy: \(\left\{ \begin{array}{l}\left| {{q_{1\;}}} \right| = \left| {{q_{2\;}}} \right| = \left| {{q_{3\;}}} \right| = {9.10^{ - 8}}C\\OA = OB = OC = 8\sqrt 3 cm\end{array} \right. \Rightarrow {F_1} = {F_2} = {F_3}\)

  Ta có: \(\overrightarrow {{F_{23}}}  = \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}} \)

  Từ hình vẽ ta thấy hình bình hành tạo bởi \(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) là hình thoi và \(\left( {\overrightarrow {{F_2}} ;\overrightarrow {{F_3}} } \right) = {60^0}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {F_{23}} = 2{F_2}.cos60 = {F_2}\\ \Rightarrow {F_{23}} = \dfrac{{k.\left| {{q_0}{q_2}} \right|}}{{O{B^2}}} = \dfrac{{{{9.10}^9}.\left| {\left( { - {{9.10}^{ - 8}}} \right){{.5.10}^{ - 8}}} \right|}}{{{{\left( {8\sqrt 3 {{.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} = 2,{11.10^{ - 3}}N\end{array}\)

  Ta có: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_{23}}} \)

  Mà \(\overrightarrow {{F_1}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{F_{23}}}  \Rightarrow F = {F_1} + {F_{23}} = 2.{F_{23}} = 4,{22.10^{ - 3}}N\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com