Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 411009: Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 411009

Phương pháp giải:

Xem lại tính chất hóa học của oxit bazơ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các oxit bazơ tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: Na2O và BaO

  Na2O + H2O → 2NaOH

  BaO + H2O → Ba(OH)2

  → có 2 oxit

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com