Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

Câu 411010: Cho những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. chỉ có CaO. 

B. CaO và SO3

C. CaO và Fe2O3

D. Fe2O3 và SO3.

Câu hỏi : 411010

Phương pháp giải:

Cần nắm được tính chất hóa học của oxit bazơ và oxit axit

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những oxit có thể tác dụng được với nước là: CaO và SO3

  PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

              SO3 + H2O → H2SO4

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com