Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đánh tập kích, phục kích ngắn ngày là nghệ thuật quân sự của ta trong chiến dịch

Câu 412776: Đánh tập kích, phục kích ngắn ngày là nghệ thuật quân sự của ta trong chiến dịch

A. Điện Biên Phủ (1954).

B. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954.

C. Biên giới thu đông (1950).

D. Việt Bắc thu đông (1947).

Câu hỏi : 412776

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947) ta sử dụng nghệ thuật đánh du kích ngắn ngày.

  - Chiến dịch Biên giới thu đông (1950) ta sử dụng nghệ thuật đánh điểm diệt viện kiểu mẫu.

  - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, ta sử dụng nghệ thuật tiến công chiến lược, vận động chiến.

  - Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ta sử dụng nghệ thuật vận động chiến, trận địa chiến.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com