Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 412791: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau:Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x =  - 4.\)

B. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là \(x = 0.\)

C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng \(1.\)

D. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là \(A\left( {0; - 3} \right).\)

Câu hỏi : 412791

Phương pháp giải:

Ta có: \(x = {x_0}\) là điểm cực đại của hàm số \(y = f\left( x \right) \Leftrightarrow \) tại điểm \(x = {x_0}\) thì hàm số có \(y'\)  đổi dấu từ dương sang âm.


\( \Rightarrow {y_0} = f\left( {{x_0}} \right)\) là giá trị cực đại của hàm số \(y = f\left( x \right).\)


Ta có: \(x = {x_0}\) là điểm cực tiểu của hàm số \(y = f\left( x \right) \Leftrightarrow \) tại điểm \(x = {x_0}\) thì hàm số có \(y'\)  đổi dấu từ âm sang dương.


\( \Rightarrow {y_0} = f\left( {{x_0}} \right)\) là giá trị cực tiểu của hàm số \(y = f\left( x \right).\)

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại \(x =  - 1\) và \(x = 1;\) giá trị cực tiểu của hàm số là \({y_{CT}} =  - 4.\)

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại \(x = 0\) và giá trị cực đại của hàm số là \({y_{CD}} =  - 3.\)

  \( \Rightarrow \) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là \(A\left( {0;\,\, - 3} \right).\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com