Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tự nhiên x trong phép tính \(23.\left( {x - 1} \right) + 19 = 65\) là?

Câu 413458: Số tự nhiên x trong phép tính \(23.\left( {x - 1} \right) + 19 = 65\) là?

A. \(x = 4\)

B. \(x = 2\)

C. \(x = 5\)

D. \(x = 3\)

Câu hỏi : 413458

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính để tìm số chưa biết \(x.\0

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}23.\left( {x - 1} \right) + 19 = 65\\23.\left( {x - 1} \right) = 65 - 19\\23.\left( {x - 1} \right) = 46\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 1 = 46:23\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 1 = 2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2 + 1\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 3\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com