Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lập số tự nhiên bé nhất có tích các chữ số bằng 24.

Câu 413866: Lập số tự nhiên bé nhất có tích các chữ số bằng 24.

A. 63

B. 37

C. 38

D. 83

Câu hỏi : 413866

Phương pháp giải:

Để số tự nhiên bé nhất thì số đó có ít chữ số nhất.


Vì tích các chữ số không đổi nên muốn ít chữ số nhất thì mỗi chữ số trong tích là lớn nhất có thể.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để số tự nhiên bé nhất thì số đó có ít chữ số nhất.

  Vì tích các chữ số không đổi nên muốn ít chữ số nhất thì mỗi chữ số trong tích là lớn nhất có thể.

  Ta có: \(24 = 8 \times 3\)

  Để số đó bé nhất thì hàng càng cao chữ số càng nhỏ.

  Sắp xếp lại ta được số cần tìm là 38.

  Đáp số: 38.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com