Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tên gọi của Al(OH)3 là:

Câu 413998: Tên gọi của Al(OH)3 là:

A. Nhôm (III) hidroxit

B. Nhôm hidroxit.

C. Nhôm (III) oxit. 

D. Nhôm oxit.

Câu hỏi : 413998

Phương pháp giải:

Tên bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al(OH)3: nhôm hidroxit

  Đáp án B

  Chú ý:

  Nhôm chỉ có một hóa trị III nên khi gọi tên không cần kèm theo hóa trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com