Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để nhận biết các dung dịch: HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng

Câu 414007: Để nhận biết các dung dịch: HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng

A. Quỳ tím.

B. Phenolphtalein.

C. Kim loại.

D. Phi kim.

Câu hỏi : 414007

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết axit - bazo - muối.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng quỳ tím

  +) HCl là axit làm quỳ chuyển đỏ

  +) NaOH là bazơ làm quỳ chuyển xanh

  +) MgSO4 là muối không làm đổi màu quỳ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com