Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thất bại của các phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?

Câu 414284: Thất bại của các phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?

A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để đấu tranh giành độc lập.

B. Tiến hành đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất.

C. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

D. Chỉ khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới phát động quần chúng đấu tranh.

Câu hỏi : 414284
Phương pháp giải:

Đánh giá, liên hệ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì yếu tố bên trong mới đóng vai trò quyết định.

  - Đáp án B loại vì tùy vào tình hình thực tế mà đưa ra và nêu cao nhiệm vụ dân tộc hay dân chủ. Bên cạnh đó, vấn đề đấu tranh /cách mạng ruộng đất chưa xuất hiện trong giai đoạn này.

  - Đáp án C lựa chọn vì cần phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Thực tế, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đã thực hiện rất tốt vấn đề này. Ví dụ: giai đoạn 1936 – 1939 khi tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi thì Đảng nêu cao đấu tranh dân chủ (đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình), sang giai đoạn 1939 – 1945 khi Chiến tranh thế giới nổ ra thì Đảng chuyển hướng đấu tranh nêu cao vấn đề giải phóng dân tộc.

  - Đáp án D loại vì thực tế quần chúng đấu tranh trước khi có lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, ta có sự kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang nên không phải chờ đến khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới tiến hành đấu tranh.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com