Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cơ hệ có tần số góc dao động riêng \({\omega _0}\)  đang dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc \(\omega \). Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu 414453:

Một cơ hệ có tần số góc dao động riêng \({\omega _0}\)  đang dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc \(\omega \). Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. \(\omega  = {\omega _0}\)

B. \(\omega  > {\omega _0}\)

C. \(\omega  = 2{\omega _0}\)

D. \(\omega  < {\omega _0}\)

Câu hỏi : 414453
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết cộng hưởng.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực bằng tần số dao đọng riêng của hệ: \(\omega  = {\omega _0}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com