Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h. Phương trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc tọa độ tại A là

Câu 414901: Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h. Phương trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc tọa độ tại A là

A. \({x_A} = 40t\left( {km} \right);\,\,{x_B} = 120 + 20t\left( {km} \right)\)

B. \({x_A} = 40t\left( {km} \right);\,\,{x_B} = 120 - 20t\left( {km} \right)\)

C. \({x_A} = 120 + 40t\left( {km} \right);\,\,{x_B} = 20t\left( {km} \right)\)      

D. \({x_A} = 120 - 40t\left( {km} \right);\,\,{x_B} = 20t\left( {km} \right)\)

Câu hỏi : 414901

Phương pháp giải:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: \(x = {x_0} + vt\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn trục tọa độ Ox hướng từ  sang B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu chuyển động.

  Xe khởi hành từ A có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{x_{0A}} = 0\\{v_A} = 40km/h\end{array} \right. \Rightarrow {x_A} = 40t\,\left( {km} \right)\)

  Xe khởi hành từ B có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{x_{0B}} = 120km\\{v_B} =  - 20km/h\end{array} \right. \Rightarrow {x_B} = 120 - 20t\,\left( {km} \right)\)

  Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}{x_A} = 40t\,\left( {km} \right)\\{x_B} = 120 - 20t\,\left( {km} \right)\end{array} \right.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com