Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai người đi bộ theo một chiều trên một đường thẳng AB, cùng xuất phát tại vị trí A, với vận tốc lần lượt là 1,5m/s và 2,0m/s, người thứ hai đến B sớm hơn người thứ nhất 5,5min. Quãng đường AB dài:

Câu 414904: Hai người đi bộ theo một chiều trên một đường thẳng AB, cùng xuất phát tại vị trí A, với vận tốc lần lượt là 1,5m/s và 2,0m/s, người thứ hai đến B sớm hơn người thứ nhất 5,5min. Quãng đường AB dài:

A. \(220m\)

B. \(1980m\)

C. \(283m\)

D. \(1155m\)

Câu hỏi : 414904
Phương pháp giải:

Thời gian chuyển động: \(t = \dfrac{S}{v}\)

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi 5,5min = 330s

  Thời gian người thứ nhất và người thứ hai đi được lần lượt là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{t_1} = \dfrac{S}{{{v_1}}} = \dfrac{S}{{1,5}}\\{t_2} = \dfrac{S}{{{v_2}}} = \dfrac{S}{2}\end{array} \right.\)

  Người thứ hai đến sớm hơn người thứ nhất 330s, ta có:

  \({t_1} - {t_2} = 330 \Rightarrow \dfrac{S}{{1,5}} - \dfrac{S}{2} = 330 \Rightarrow S = 1980{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com