Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

Câu 414908: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

A. Ô tô chạy từ A: \({x_A} = 54t\); Ô tô chạy từ B: \({x_B} = 48t + 10\) 

B. Ô tô chạy từ A: \({x_A} = 54t + 10\); Ô tô chạy từ B : \({x_B} = 48t\)

C. Ô tô chạy từ A: \({x_A} = 54t\); Ô tô chạy từ B: \({x_B} = 48t - 10\)

D. Ô tô chạy từ A: \({x_A} =  - 54t\); Ô tô chạy từ B : \({x_B} = 48t\)

Câu hỏi : 414908

Phương pháp giải:

Áp dụng PT chuyển động thẳng đều: \(x = {x_0} + vt\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương.

  Theo dữ kiện của đề bài thì :

  + Tọa độ ban đầu của xe A: \({x_{0A}} = 0km\)

  + Vận tốc của xe A: \({v_A} = 54km/h\)

  → PT chuyển động của ô tô chạy từ A là: \({x_A} = 54t\) 

  + Tọa độ ban đầu của xe B: \({x_{0B}} = 10km\) 

  + Vận tốc của xe B: \({v_B} = 48km/h\)

  → PT chuyển động của ô tô chạy từ B là: \({x_B} = 48t + 10\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com