Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu ?

Câu 414911: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54km/h và của ô tô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu ?

A. 1h; 54km.

B. 1h20ph; 72km. 

C. 1h40ph; 90km.                    

D. 2h; 108 km

Câu hỏi : 414911

Phương pháp giải:

Hai xe gặp nhau: \({x_1} = {x_2}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương.

  Theo dữ kiện của đề bài thì :

  + Tọa độ ban đầu của xe A: \({x_{0A}} = 0km\)

  + Vận tốc của xe A: \({v_A} = 54km/h\)

  → PT chuyển động của ô tô chạy từ A là: \({x_A} = 54t\) 

  + Tọa độ ban đầu của xe B: \({x_{0B}} = 10km\) 

  + Vận tốc của xe B: \({v_B} = 48km/h\)

  → PT chuyển động của ô tô chạy từ A là: \({x_B} = 48t + 10\)

  Ô tô A đuổi kịp ô tô B thì:

  \({x_A} = {x_B}\)\( \Leftrightarrow 54t = 48t + 10 \Rightarrow t = \dfrac{5}{3}h = 1h40ph\)

  Khi đó vị trí gặp nhau cách A khoảng: \(d = 54.\dfrac{5}{3} = 90km\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com