Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình vẽ là đồ thị toạ độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Điểm A cách gốc tọa độ bao nhiêu kilômét ? Thời điểm xuất phát cách mốc thời gian mấy giờ ? 

Câu 414913:

Hình vẽ là đồ thị toạ độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Điểm A cách gốc tọa độ bao nhiêu kilômét ? Thời điểm xuất phát cách mốc thời gian mấy giờ ? 


A. A trùng với gốc toạ độ O, xe xuất phát lúc 0h, tính từ mốc thời gian.

B. A trùng với gốc toạ độ O, xe xuất phát lúc 1h, tính từ mốc thời gian.

C. A cách gốc O 30km, xe xuất phát lúc 0h.

D. A cách gốc O 30km, xe xuất phát lúc 1h.

Câu hỏi : 414913

Phương pháp giải:

Sử dụng cách xác định tọa độ của vật trên đồ thị tọa độ - thời gian: Từ điểm ta xét dóng vuông góc lên trục Ox ta được tọa độ x, dóng vuông góc lên trục Ot ta được thời điểm vật có tọa độ x.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vật xuất phát tại A trùng với điểm M (30;1) trên đồ thị (x;t) nên A cách O 30 km và xe xuất phát lúc 1h.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Huytanto em thấy đáp án đầy đủ f là A cách gốc O 30km, xe xuất phát lúc 1h tính từ mốc thời gian đúng k ạ?
   Thích Trả lời 11/08/2020 15:57 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com