Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình vẽ là đồ thị toạ độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét và vận tốc của xe là bao nhiêu ?

Câu 414915: Hình vẽ là đồ thị toạ độ - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét và vận tốc của xe là bao nhiêu ?


A. 150 km ; 30 km/h.    

B. 150 km ; 37,5 km/h.

C. 120 km ; 30 km/h.    

D. 120 km ; 37,5 km/h.

Câu hỏi : 414915

Phương pháp giải:

+ Sử dụng cách xác định tọa độ của vật trên đồ thị tọa độ - thời gian: Từ điểm ta xét dóng vuông góc lên trục Ox ta được tọa độ x, dóng vuông góc lên trục Ot ta được thời điểm vật có tọa độ x.


+ Công thức tính thời gian: \(t = \dfrac{s}{v}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + A cách gốc tọa độ 30 km, B cách gốc tọa độ 150km

  → Quãng đường AB dài: \(s = 150 - 30 = 120{\rm{ }}km\)

  + Thời gian chuyển động từ A đến B là: \(t = 5 - 1 = 4{\rm{ }}h\)

  →  Vận tốc của xe là: \(v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{120}}{4} = 30{\rm{ }}km/h\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com