Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ cách đó 200 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng là 1s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40.

Câu 414917:

Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ cách đó 200 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng là 1s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40.

A. \(340m/s\)   

B. \(485,7m/s\)            

C. \(465,7m/s\)

D.

\(380m/s\)

Câu hỏi : 414917

Phương pháp giải:

Công thức tính thời gian:  \(t = \dfrac{s}{v}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi s = 200m là khoảng cách từ vị trí bắn đến xe tăng; v là vận tốc của viên đạn B40.

  Thời gian từ lúc bắn đến lúc tai nghe thấy tiếng nổ gồm thời gian viên đạn bay vào xe tăng và thời gian âm thanh nổ đến tai người chiến sĩ nên ta có:

  \(t = {t_{dan}} + {t_{am}} = \dfrac{s}{v} + \dfrac{s}{{{v_{am}}}} \Leftrightarrow 1 = \dfrac{{200}}{v} + \dfrac{{200}}{{340}} \Rightarrow v = 485,7m/s\)

  Vậy vận tốc của viên đạn là v = 485,7m/s

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com