Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam:

Câu 416079:

Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam:

A. CuO, MgCO3

B. Cu, CuO

C. Cu(NO3)2, Cu

D. CuO, Cu(OH)2

Câu hỏi : 416079
Phương pháp giải:

Muối đồng có màu đặc trưng là màu xanh lam ⟹ chọn các chất có phản ứng với dung dịch H2SO4 sinh ra muối đồng.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại vì sinh ra MgSO4 không màu.

  B,C. Loại vì Cu không pư với dd H2SO4.

  D. Thỏa mãn vì cả 2 chất cùng phản ứng sinh ra muối CuSO4 có màu xanh lam

  PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

               Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com