Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết các phương trình hóa học theo hai chuỗi chuyển hóa sau:

Câu 420562: Viết các phương trình hóa học theo hai chuỗi chuyển hóa sau:


Câu hỏi : 420562

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của kim loại và sơ đồ mối quan hệ giữa các chất vô cơ


 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) (1) MgCO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) MgO + CO2

  (2) MgO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2O

  (3) (CH3COO)2Mg + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2CH3COONa

  (4) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

  b)

  (5) Cu2S + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2CuO + SO2

  (6) CuO + H2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)Cu + H2O

  (7) Cu + 2H2SO4­ đặc, nóng \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CuSO4 + SO2 + 2H2O

  (8) Cu2S + H2SO4 loãng → CuSO4 + H2S↑

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com