Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch nào sau đây có nồng độ ion H+ cao nhất?

Câu 417207: Dung dịch nào sau đây có nồng độ ion H+ cao nhất?

A. Nước chanh pH = 2.

B. Thuốc tẩy dầu pH = 11.

C. Cà phê đen pH = 5.     

D. Máu pH = 7,4.

Câu hỏi : 417207

Phương pháp giải:

[H+] = 10-pH nên do đó pH càng nhỏ thì [H+] càng lớn 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH càng nhỏ thì [H+] càng lớn ⟹ pH = 2 thì nồng độ axit cao nhất

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com