Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số lập được từ các chữ số 0; 5; 6.

Câu 417946: Tính tổng tất cả các số có ba chữ số lập được từ các chữ số 0; 5; 6.

A. 10 628.

B. 20 626.

C. 10 626.

D. 10 638.

Câu hỏi : 417946

Phương pháp giải:

Khi tính tổng của tất cả các số lập được từ những chữ số cho trước ta đi tìm:


+) Số lần xuất hiện của các chữ số ở các hàng.


+) Tính tổng của các số lập được từ các chữ số đã cho.


Tổng = Tổng các chữ số đã cho \( \times \) đơn vị hàng tương ứng \( \times \) số lần xuất hiện của mỗi chữ số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số có 3 chữ số cần tìm là \(\overline {abc} \) (\(a\) khác 0, \(a,b,c < 10\)). Khi đó:

  +) Xét số có dạng \(\overline {5bc} \) \( \Rightarrow \) có 3 cách chọn \(b\), có 3 cách chọn \(c\).

  Suy ra: có \(3 \times 3 = 9\) số có dạng \(\overline {5bc} \).

  Tương tự, ta có: 9 số có dạng \(\overline {6bc} \).

  \( \Rightarrow \) Mỗi số 5 và 6 đều xuất hiện ở hàng trăm 9 lần.

  +) Xét số có dạng \(\overline {a5c} ;\,\,\overline {a6c} \)

  \( \Rightarrow a\) có 2 cách chọn (do \(a\) khác 0, \(c\) có 3 cách chọn).

  \( \Rightarrow \) có \(3 \times 2 = 6\) số có dạng \(\overline {a5c} \) và 6 số có dạng \(\overline {a6c} \).

  \( \Rightarrow \) Mỗi số 5 và 6 đều xuất hiện ở hàng chục 6 lần.

  +) Xét số có dạng \(\overline {ab5} ;\,\,\,\overline {ab6} \)

  \( \Rightarrow a\) có 2 cách chọn, \(b\) có 3 cách chọn.

  \( \Rightarrow \) có \(3 \times 2 = 6\) số có dạng \(\overline {ab5} ;\,\)và 6 số có dạng \(\overline {ab6} \).

  \( \Rightarrow \) Mỗi số có 5 và 6 xuất hiện ở hàng đơn vị 6 lần.

  Vậy tổng cần tìm là:

  \(\left( {5 + 6} \right) \times 100 \times 9 + \left( {5 + 6} \right) \times 10 \times 6 + \left( {5 + 6} \right) \times 1 \times 6 = 10\,626\)

  Đáp số: 10 626.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com