Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 1,08 gam hợp chất hữu cơ X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2, thấy bình nặng thêm 4,6 gam đồng thời tạo thành 6,475 gam muối axit và 5,91 gam muối trung hòa. Tỉ khối hơi của X đối với He là 13,5. CTPT của X là:

Câu 418328: Đốt cháy 1,08 gam hợp chất hữu cơ X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2, thấy bình nặng thêm 4,6 gam đồng thời tạo thành 6,475 gam muối axit và 5,91 gam muối trung hòa. Tỉ khối hơi của X đối với He là 13,5. CTPT của X là:

A. C3H6O2.

B. C4H6.

C. C4H10.

D. C3H8O2.

Câu hỏi : 418328

Phương pháp giải:

Muối axit là Ba(HCO3)2 → số mol Ba(HCO3)2


Muối trung hòa là BaCO3 → số mol BaCO3


Bảo toàn C → nCO2 = 2nBa(HCO3)2 + nBaCO3


Khối lượng bình nặng thêm bằng tổng khối lượng của CO2 và H2O → khối lượng H2O


Bảo toàn C tính được mol C


Bảo toàn H tính được mol H


BTKL tính được khối lượng O là 0 gam (X không chứa O)


Lập tỉ lệ C : H suy ra CTĐGN


Từ dữ kiện về tỉ khối suy ra CTPT

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Muối axit là Ba(HCO3)2 → nBa(HCO3)2 = 6,475/259 = 0,025 mol

  Muối trung hòa là BaCO3 → nBaCO3 = 5,91/197 = 0,03 mol

  Bảo toàn C → nCO2 = 2nBa(HCO3)2 + nBaCO3 = 2.0,025 + 0,03 = 0,08 mol

  Khối lượng bình nặng thêm bằng tổng khối lượng của CO2 và H2O

  ⟹ mH2O = 4,6 - 0,08.44 = 1,08 gam ⟹ nH2O = 0,06 mol

  Bảo toàn C → nC = nCO2 = 0,08 mol

  Bảo toàn H → nH = 2nH2O = 0,12 mol

  BTKL → mO = mX - (mC + mH) = 1,08 - (12.0,08 + 0,12) = 0 gam (A không chứa O)

  ⟹ C : H = 0,08 : 0,12 = 2 : 3

  Vậy X có dạng (C2H3)n ⟹ MX = 27n = 13,5×4 ⟹ n = 2

  Vậy CTPT của X là C4H6.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com