Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch dao động LC lý  tưởng có biểu thức cường độ tức thời là \(i = 10cos\left( {5000t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {mA} \right)\) . Điện tích cực đại trên mỗi bản cực của tụ điện là

Câu 419138:

Mạch dao động LC lý  tưởng có biểu thức cường độ tức thời là \(i = 10cos\left( {5000t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {mA} \right)\) . Điện tích cực đại trên mỗi bản cực của tụ điện là

A. \({2.10^{ - 3}}\left( C \right)\)

B.  \({2.10^{ - 6}}\left( C \right)\) 

C. \(50\left( C \right)\)

D. \({5.10^4}\left( C \right)\)

Câu hỏi : 419138

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình cường độ dòng điện


+ Sử dụng biểu thức: \({I_0} = \omega {q_0}\)

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ:

  \({q_0} = \dfrac{{{I_0}}}{\omega } = \dfrac{{{{10.10}^{ - 3}}}}{{5000}} = {2.10^{ - 6}}\left( C \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com