Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là

Câu 419535: Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là

A. phương pháp hoạt động. 

B. xu hướng phát triển.

C. tính chất yêu nước.

D. khuynh hướng cách mạng. 

Câu hỏi : 419535

Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là đây đều là tổ chức yêu nước.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com