Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mở đầu cuộc cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là nước

Câu 419538: Mở đầu cuộc cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là nước

A. Liên Xô. 

B. Mĩ. 

C.

Anh. 

 

D. Nhật. 

Câu hỏi : 419538

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 43.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mở đầu cuộc cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là nước Mĩ.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com